U kúuchil e’esaj its’atil te San Lazaro

México 2021.
Fundaciones y conquistas

Junmúuch' meyajilo'ob tu tsoltukultaj u Mola'ayil Pat A'almajt'aan tu yóok'olal u k'iimbesajil jo'op'éel súutuk ti' u k'ajláayil México: u 700 up'éelal ja'ab u Ka'ajal Tenochtitlán yéetel u 500 up'éelal ja'ab u péets'lu'umta'al, u 200 up'éelal ja'ab u ts'o'okbal Jáalk'abtáambal, u 100 up'éelal ja'ab ti' u ka'ajal SEP, yéetel u 40 up'éelal ja'ab u káajal u k'a'abetkkúunsa'al Yajawnaajil A'almajt'aanil.

Conmemoraciones

U káajbal:
700 ja’abo’ob síijik u noj kaajil Tenochtitlán.

Tu ja’abil 2021e’, ku k’iimbesik 700 ja’abo’ob síijik u noj kaajil mexicao’. Ti’al k k’a’ajsike’, le Cámara ti’ Diputadoso’, táan u beetiko’ob junjaats meyajo’ob je’ek’ab ti’al tuláakal máak. K’ajóolto’ob te’ela’.

Naktáantba’il:
500 ja’abo’ob péech’ óolta’ak Tenochtitlán.

Le k’iin lúub u noj kaajil Tenochtitlán tu táan sak wíiniko’obe’, ma’ chéen káaj u péech’ óolta’al tuláakal u noj lu’umil Méxicoi’, beey xan kaaj u síijil jump’éel ch’i’ibalil. Le ba’ax úucha’ ku payalt’antiko’on ti’al k tuukul, beey xan ti’al k tsikbaltej.
T’analt’aanilo’ob:
Magisterial t’analt’aanilo’ob:

Las tres garantías:
200 ja’abo’ob ts’o’ok u máan ti’ le káaj béejchaj u jáalk’ab kuxtal México

Jump’éel ti’ le ba’alo’ob jach táaj k’a’ana’an ichil k k’ajla’il, ts’o’okole’ ku k’iimbesa’al te 2021ª’, leti’ le u yookbal tu noj kaajil México le ejercito Trigrante, jo’olinta’an tumeen Agustín de Iturbide, le oochela’ tu ye’esaj u náajalta’al u ba’ateltáambalil u jáalk’ab kuxtal México.

La promesa de un destino:
100 ja’abo’ob máanak ti’ le k’iin síij le mola’ayil SEP

Le u síijsa’al le u noj mola’ayil kaansaj wa SEP tu ja’abil 1921e’, le je’ela’ yaan ba’ax u yil yéetel u tuukul José Vasconcelos, le máaka’ juntúul ti’ le máaxo’ob jach ku tukultiko’ob k’a’ana’an ka nojba’alkúuns’ak le kaansajil ti’al tuláakal Méxicóo. Te ja’ab yaniko’ona’ táan k k’iimbesik 100 ja’abo’ob úuchuk.

El pluralismo político:
40 ja’abo’ob káajak u meyaj le noj kúuchil póopil wa Palacio de San Lazaro

Tu ja’abil 1981 káaj u meyaj le Cámara ti’ Diputado’ob te  Palacio Legislativo ti’ San Lázaro, te ja’ab je’el je’ek’abta’ab le kúuchila’, yéetele’ patjo’olta’ab tumeen le arquitecto mexinacano’il Pedro Ramírez Vázquez, yéetele’, le kúuchila’ ku ye’esik le u jala’achta’al kaaj tumeen kajnáalo’obo’, beey xan u jach jejeláasil máaxo’ob yano’ob wey Méxicoe’.