U yajawnaajil A’almajt’aanil San Lázaro

Leti’ u jets’el kúuchilil ti’ u Mola’ay Pat A’almajt’aano’ob kúuchil káaj lik’ul u ja’abil 1981, káaj u beeta’al yéetel u nojmeyaj mexicanoil Ajpat pak’ilkúuchil Pedro Ramírez Vásquez ts’okole’ ku k’amik le k’aaba’a’ tumen wa’akunsa’ab tu’ux yaan ka’ach u yúuchben kúuchil wakax k’áak’il San Lázaro.

U wa’akunsa’al le Yajawnaajil A’almajt’aanila’ ku taalbal ti’ u jelbesajil almejen úuch tu ja’abil 1977, tumen ya’abchaj u Pat A’almajt’aanilo’ob ti’ 186 tak 400 utúulul, leti’ tun tu beetaj u chu’upul le kúuchilo’, le Donceles Yajawnaajil A’almajt’aanilo’.

Leti’ beet u meyajta’al jump’éel túumben kúuchil, ichil u pa’atuukul u jeltúumbenkunsa’al nojkaaj tu’ux yaan u kúuchilil je’elel yéetel u kúuchil péeksajil wakax k’áak’ ti’ San Lázaro.

Jach káajsa’ab u k’a’abetkúunsa’al 1° ti’ septiembre tu ja’abil 1981, ichil u 5° Jala’ach Tsolmeyaj u Jala’achil López Portillo.
U yajawnaajil San Lázaroe’, kex tumen jump’éel nojbe’en jeets’el kúuchil yaan ichil ti’ ts’íibents’íib pak’ yéetel nojbe’en íits’at nu’ukulo’obe’, ichil ti’e’ ku líik’sik kúuchilo’ob yaan jump’éel nonoj k’ajláayil tu ye’eso’ob u beejil k nojlu’um.

Wa a taak a k’aj óoltik ujeel ba’alo’obe’, ooken te’ kúuchil ch’a’an "El Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados" u’ux Ramírez Vázquez ku tsolik to’on bix úuchik u wa’akunta’al le Pat A’almajt’aan Kúuchila’. Je’el u béeytal a wilik tu biblioteca virtual ti’ u Mola’ayil Pat A’almajt’aano’ob.

Kúuchilil Tse’ek Múuch’meyaj

Jéechkab naaj ti’al kaajnáalo’ob tu Kúuchil Múuch’táambal

Kúuchil Jets’ A’almajt’aano’ob

Constituyentes Kíiwikil

Kúuchilil Aurora Jiménez de Palacios

Múuch’ba’albe’enil íits’atil

U kúuchilil u ye’esa’al its’ato’ob Sentimientos de la Nación

U múuch’ba’albe’en molmeyajç