U kúuchil e’esaj its’atil te San Lazaro

U Mola’ayil Pat A’almajt’aane’ tu pa’ajo’oltaj le kúuchil ti’l u ye’esik teech jejeláas meyajilo’ob,  e’esajcha’ajil yéetel ujeel meyjulil tu yóok’olal a náaysik a wóol yéetel ka a k’aj óolt jejelás e’esaj íits’atil, xookil yéetel tuukulil ku kaxtik u kóolik a wóol ti’ miatsilil.